Siste nytt fra melanomfronten

Mandag 10. mai 17:00

Program:

17:00 – 17:05

Innledning – Møteleder

ved Kari Anne Fevang, styreleder i Melanomforeningen

17:05 – 17:35

Faglig innlegg

ved Marta Nyakas, spesialist i onkologi og overlege ved OUS, Radiumhospitalet

17:35 – 17:50

Q/A – Møteleder